PARABOLÁNI

Komjatice

Vinohradská 5

941 06

IČO: 45776407

Príspevok pre občianske združenie PARABOLÁNI

Ak máte záujem prispieť občianskemu združeniu PARABOLÁNI, či už materiálne alebo finančne, môžete tak urobiť aj na týchto miestach, kde vám budú pre finančné príspevky vystavené aj príjmové doklady:


PARABOLÁNI

Komjatice

Vinohradská 657/5

941 06


Za všetky príspevky Vám občianske združenie PARABOLÁNI srdečne ďakuje.